Društvo, politika, digitalne tehnologije

Društvo

Ulična rasvjeta i mentalno zdravlje

Novembar 27, 2018

Ulična rasvjeta i mentalno zdravlje

Žuta boja se, između ostalog, povezuje sa frustracijom i ljutnjom. Možda će neko reći da je žuta vesela boja, ali istraživanja pokazuju da je u prostoriji sa žutim zidovima veća vjerovatnoća da ćete “sići sa živaca”.

Kako mislite onda da ova prigušena žućkasta ili narandžasta svjetlost djeluje na raspoloženje ljudi u Banjoj Luci? Pogotovo ovako slabog intenziteta, stvarajući utisak postratne depresije? Inače, ovu rasvjetu imamo na svakom koraku?

Siguran sam da o ovome baš niko ne razmišlja, a posljedice koje ostavlja na ljude mogu biti izuzetno velike. Uđite poslije šetnje našim ulicama u veoma osvjetljenu prostoriju sa ukrasima i cvijećem, pa potom obratite pažnju na promjenu svog raspoloženja.,


Napisao: