CategoriesMišljenje

Komšijin mali i zabluda o marketingu

Prva činjenica:
„Komšijin mali“ zna i može.

Druga činjenica:
Većina ljudi koji posjeduju pametni telefon, razumiju osnovne funkcije mobilnih aplikacija, a samim tim i društvenih mreža.

Treća činjenica:
Fotografisanje i snimanje mobilnim telefonom je postalo izuzetno jednostavno.

  • Treća činjenica objašnjava prvu činjenicu.

Definicija marketinga, kao pojma kojeg izučava ekonomska nauka, razlikuje se od postojećih stvarnih poslova koji ga imaju u svom nazivu.

Na primjer, „marketinški specijalista“ u nekim kompanijama može da predstavlja saradnika koji organizuje određene poslovne događaje, u drugim kompanijama može da predstavlja osobu koja osmišljava prodajni sadržaj za kompanijske kanale komunikacije, dok u trećoj tu poziciju obavlja neko ko je zadužen za sve poslove – od čišćenja do administracije.

Kada, s druge strane, upišete ekonomski fakultet, na predmetu koji izučava marketing saznaćete da je to ustvari nešto dosta drugačije i kompleksnije.

Taj nesklad naročito je izražen u poslovima koji se tiču oglašavanja na društvenim mrežama, jer je sve veća ponuda radne snage koja sebe opisuje kao „stručnjake za digitalni ili internet marketing“, a onda i kao „stručnjake za marketing“, iako se zapravo bave samo jednim uskim segmentom internet promocije.

Vjerovatno je zbog toga i nastala šaljiva izreka da „komšijin mali odlično radi marketing“, misleći na osobu mlađih godina koja posjeduje određene vještine internet komunikacije.

Oglašavanje na društvenim mrežama je zbog svoje cijene i jednostavnosti postalo jedan od važnijih promotivnih aktivnosti, zbog čega se i u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji sinonimiziralo sa marketingom.

Ipak, pripremu i objavu sadržaja na društvenim mrežama ne možemo zvati „marketingom“, nego oglašavanjem. Evo zašto:

1) Priprema sadržaja za društvene mreže je samo segment oglašavanja na društvenim mrežama.

2) Društvene mreže su način oglašavanja na internetu.

3) Oglašavanje na internetu je jedan od načina oglašavanja i reklame.

4) Reklama je način promocije.

5) Promocija je jedan od segmenata isporuke vrijednosti kupcu (ostali segmenti su: proizvod, cijena i distribucija), što je dio marketing miksa.

6) Marketing miks je samo jedan jedan od 5 koraka koji čine proces marketinga.

Da ne zaključimo pogrešno – „Komšijin mali“ zaista može kvalitetno i lijepo da uređuje stranice na društvenim mrežama. Ukoliko samo želite da budete prisutni na takvim kanalima promocije, nije neophodno da angažujete agenciju za izradu reklama, niti marketinšku agenciju, jer suštinski nemate potrebu za tim.

Međutim, ukoliko namjeravate da proširite i unaprijedite svoje poslovanje, da imate dugoročni rast i razvoj, društvene mreže mogu da posluže unutar šire marketinške strategije. Tada ćete angažovati agenciju ili stručnog pojedinca kako bi vaše oglašavanje na internetu bilo koherentno sa vašom ukupnom promocijom, ali i da bi vaša ukupna promocija „pričala priču“ proizvoda ili usluge, i to posebno odabranim grupama ljudi.

U idealnoj situaciji, „marketinški partner“ je prisutan od samog početka vašeg poslovanja, kako bi zajedno sa vama prolazio sve faze marketinškog procesa, od istraživanja tržišta, stvaranja proizvoda i formiranja usluge, njene promocije, a onda i do adaptacije proizvoda i usluge na osnovu svih povratnih informacija sa tržišta.

Pojednostavljeno govoreći, „marketing“ bi trebalo da znači – unapređenje proizvoda/usluge i osmišljavanje priče, kao i njeno „pričanje“ kroz čitavo poslovanje i kroz sve kanale promocije.

Pomenuti pristup rezultate donosi dugoročno.

Oglašavanje na društvenim mrežama bez marketinškog pristupa, može da donese samo kratkoročno poboljšanje prodajnih rezultata, ali bez unapređenja poslovanja.

Marketinški pristup, kao cjeloviti pristup poslovanju, predstavlja „igru na duže staze“ koja razvija i skalira poslovanje.

Razumijevanje ove razlike poželjno je kako biste prepoznali šta je tačno potrebno vašoj kompaniji, kao i da znate jasno formulisati svoje poslovne namjere prilikom angažmana osoba ili kompanija koji se bave oglašavanjem, ali i marketingom.

Napomena: pojedini stručni pojmovi i koncepti su pojednostavljeni zbog razumljivosti teksta.