CategoriesAI

Kako koristim AI u marketingu?

Znam da na internetu više „ne čitamo“, zbog čega će moji blog članci ubuduće biti veoma kratki. Jedno od razmišljanja koje želim da podijelim jeste uloga vještačke inteligencije u marketingu.

Prije svega, mislim da se na internetu neopravdano koncentriše velika količina straha povodom AI razvoja. Značajnu ulogu u tome imaju „video influenseri“ i digitalni marketari koji govore o ovoj temi, a nažalost, nisu dovoljno upućeni u materiju.

Do sada, AI mi je značajno olakšao određene zadatke, a naročito su mi korisni bili:

  • Generative Fill – Adobe Photoshop opcija koja omogućava da sliku „proširite“ na način da izrađeni sadržaj djeluje kao prirodan nastavak fotografije.
  • Copy AI – prilikom traženja pravih izraza tokom izrade tekstualnog sadržaja za web-sajt ili izrade prodajnih prezentacija (naročito na engleskom jeziku).
  • Chat GPT Plus – pronalazak grešaka u HTML/CSS/Javascript kodu ili prijedlog izmjene koda kako bismo unaprijedili pojedine segmente u razvoju web-sajtova; takođe, u nekoliko navrata mi je pomogao u izradi promotivnih slogana.
  • DALL·E 3 – vizualiziranje ideja zarad lakše komunikacije sa grafičkim dizajnerima.

Ovaj Generative Fill je naročito spasonosan bio kada mi je bila neophodna horizontalna fotografija za objavu na portalima kod kojih je to tehnički uslov, a na raspolaganju sam imao samo vertikalnu „story“ fotografiju.

Programi i aplikacije koje koriste vještačku inteligenciju mogu da ubrzaju posao u marketingu, dajući značajan doprinos u „brainstorming“ fazi ili u realizaciji operativnih ponavljajućih zadataka, ali ne mogu da ponude „gotova rješenja“ i da rade posao umjesto vas.